Geschiedenis

1889
Muziekvereniging ‘Eendracht’ opgericht door
M.C.Sanders Jr., W.M. Geerligs, C.F. van Heelsum en Joh. Brendeke.

1909, 13 juni
Bestuur ‘Eendracht’ wil Muziektent op Marktplein (nu driehoek Molenstraat, Kanaalweg en Hungeling, toentertijd "Marktplein")

1909, 19 juni                                                     
Toestemming Gemeente Brummen (binnen 6 dagen!) Eendracht moet wel de grondbelasting betalen …

muziektent 1

 De in 1926 uit Brummen overgekomen muziektent. Deze werd in 1951 afgebroken en verplaatst naar Rienderen

muziektent 2

 

"dankzij milde bijdragen der ingezetenen..." 

1909, 13 augustus
Inwijding en opening muziektent, Meester Pannekoek brengt hulde aan G.J. Pet, dirigent van "de Eendracht" en M.C. SandersJr., voorzitter. Eerste concert door "de Eendracht" met lampen en lantaarns

1926
Oude muziektent van Brummen komt als  vervangende muziektent naar Eerbeek en wordt op de zelfde plaats als de eerste muziektent geplaatst.

1951, begin
Plannen voor nieuwe, moderne koepel. Adviseur is C.L. Boer, (Kapelmeester Koninklijke Militaire Kapel)

21 februari
1ste steen gelegd door C.L. Brendeke, Erelid "Eendracht"

Deze foto werd in 1989 gemaakt er gelegenheid van het 90 jarig bestaan van Muziekvereniging Eendracht in 1988.

muziektent 3

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van
Muziekvereniging Eendracht in 1938 voor de oude
muziektent bij Café-Restaurant De Korenmolen.

muziektent 4

30 juni

Officiële opening door M.C. Sanders Jr. (erevoorzitter Eendracht) Tevens aanwezig, Hr. Hoogeveen (Gemeenteopzichter) en Burgemeester Dekker. De oude muziektent gaat naarRhienderen, staat nu bij ‘De Vrolijke Frans’ in Broek

                                                                       

1999, maart
Muziekkoepel raakt in verval, gemeente wil privatiseren. Initiatiefgroep maakt plan voor behoud en beheer. Enige testoptredens gedurende zomer.

augustus
Stichting MET (Muziek En Theater Eerbeek) in oprichting. Voorzitter H. Klein en secretaris N. Simons maken ontwerpplan, uitgewerkt door architectenbureau W. Jansen te Eerbeek.

2000, maart
Instemming Gemeenteraad, fondsen beschikbaar voor bouw dansplateau en tribune.

30 april
Koninginnedag, officiële heropening door Burgemeester Lynde Blok, tevens beschermvrouwe Muziekkoepel. Concert door ‘Muziekvereniging Eendracht’, dirigent H. Slijkhuis

 

muziektent 5

Stichting MET
Sinds maart 2000 is Stichting Muziek en Theater Eerbeek eigenaar van de muziekkoepel en de verdere opstallen.. Met een kleine groep vrijwilligers zorgen zij voor onderhoud en reparatie, ook organiseert MET het muzikale programma en de uitvoering daarvan